AJPW 2017 Summer Action Series (Official Replay) PPV Live Stream

Details

Fight card:
Masanobu Fuchi, Yohei Nakajima, Kaji Tomato & Yusuke Okada vs. Koji Iwamoto, Yuma Aoyagi, Daichi Kazato & Fuminori Abe (Sportiva)
un Akiyama, Isami Kodaka & Atsushi Maruyama vs. Takao Omori, Yuko Miyamoto (666) & Kazuhiro Tamura Atsushi Aoki, Osamu Nishimura & Ryoji Sai vs. TAJIRI, KAI & Massimo

Bell Time

Sep 22, 8PM ET/5PM PT

Replay

Lifetime replay included

Genres

Pro Wrestling

Venue

Korakuen Hall, 1-3-61, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

If you have questions, check the FAQ page or contact support using the Help button in to bottom right corner of the screen.