Related

Fightbox KOK World Series in Nicosia Vol. 43

Details

Fight Card:
Constantinos Sarkiris vs. Christos Kesidis (3x2minutes)
Airidas Mikalauskas vs. Nikolas Christou (3x2minutes)
Hassan Alzaino vs. Mario Dimitrov
Stefan Irimija vs. Georgios Moustakis
Lucas Tryfonos vs. Dimetris Chiotelis
Karolis Buslys vs. Marios Zenonos (2x5minutes)
Kostas Kleanthous vs. Oleg Brovkin
Dawid Mirkowski vs. Andronikos Everipidou
Bart Howarth vs. Christakis Alexandrou
Vytautas Sadauskas vs. Paata Tshapelia (2x5minutes)
Darius Minkevicius vs. Almazov Stefan (2x5minutes)
Ali Nazem vs. Georgios Kostanidis
Lukasz Leczycki vs. Savvas Michael
Raimonds Aukstikalnis vs. Kostas Zenonos
Scott Jawany vs. Kyriakos Alepides

Preview

Bell Time

Jan 28, 12PM ET/9AM PT

Duration

02:16:12

Replay

Replay starts on Jan 28 3:15 PM EST

Genres

Kickboxing, Striking Arts

Channel

KOK Kickboxing 3.45

If you have questions, check the FAQ page or contact support using the Help button in to bottom right corner of the screen.